Ostatnie zajęcia w ramach programu DUTEK

Najprostszym sposobem zachęcenia dziecka do odkrywania świata
i zdobywania wiedzy jest
rozbudzenie jego naturalnej ciekawości.

18 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ostatnich zajęciach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w ramach programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych.Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Wiedza.

Odpowiednio przygotowany program w formie modułów tematycznych podniósł poziom wiedzy z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Zajęcia dla dzieci młodszych prowadziła przesympatyczna dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, którą nasi uczniowie bardzo polubili. Programowanie i tajniki świata komputerowego przybliżał mgr inż. Sławomir Wernikowski. Poprzez odpowiednio opracowane zajęcia dydaktyczne w formie eksperymentów i doświadczeń, zostały podniesione kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym umiejętności matematyczno – przyrodnicze. Celem pośrednim była integracja wokół środowiska akademickiego i zapoznanie z uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, pokazanie działalności oraz zasobów wyższej uczelni technologicznej, jako miejsca w którym można się kształcić, rozwijać pasje oraz rozwijać karierę zawodową.

Agnieszka Jasik