uroczystość pasowania na ucznia klasy I
"Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy"
 uroczystość pasowania na ucznia klasy I

Dnia 23 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotował wychowawca klasy I – pani Ola Markiewicz.
Na uroczystość pasowania została zaproszona pani dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły podstawowej.
Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła przewodnicząca samorządu uczniowskiego witając wszystkich zebranych gości i składając życzenia swoim młodszym koleżankom i kolegom.
Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej
. Dzieci śpiewały i recytowały wiersze. Samorząd uczniowski oraz grono pedagogiczne nie mieli wątpliwości co do tego, że swój pierwszy poważny egzamin pierwszaki zdały celująco. Uczniowie klasy II wierszami złożyli życzenia i wręczyli upominki naszym pierwszakom. Chwilę później w sali gimnastycznej słychać było już tylko gromkie brawa wzruszonych rodziców i całej społeczności szkolnej.


Po programie artystycznym dyrektor szkoły pani Beata Pastryk dokonała uroczystego pasowania uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.    
Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I złożyli serdeczne podziękowania pani dyrektor i wspólnie z rodzicami udali się do klasy, gdzie czekała na nich słodka niespodzianka.