STOP  AGRESJI

Uczniowie klasy czwartej i piątej mieli okazję uczestniczyć w interesujących i bardzo potrzebnych zajęciach warsztatowych dotyczących zachowań agresywnych. 4 grudnia 2019 r poprowadziła je psychoterapeutka pani Beata Burlikowska. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się jakie zachowania zaliczamy do agresywnych oraz czym jest przemoc psychiczna, słowna, fizyczna, internetowa, jak jej przeciwdziałać, jakie są sposoby na skuteczne i bezpieczne rozładowywanie emocji. Forma zajęć zaproponowana przez specjalistkę bardzo się dzieciom podobała, aktywnie w nich uczestniczyły, z przejęciem opowiadały o ich przebiegu.

Niestety z agresją wśród dzieci spotykamy się często. Ma ona różne źródła, a jej skutki mogą być groźne i trudne do przewidzenia. Dzieci zachowując się agresywnie nierzadko nie są w stanie przewidzieć wszystkich skutków swoich działań, nie wiedzą, co zrobić by nie dać się ponieść nagromadzonym emocjom i nie wyrządzić komuś krzywdy. Spotkanie z psychoterapeutą to dobry sposób na wspólne szukanie rozwiązań tych problemów, uczenie się asertywności i wzmacnianie zachowań pozytywnych.

Małgorzata Kowalewska