2020 01 31 matematyka 1

„Matematyka jest królową nauk.” - Drodzy Uczniowie, pewnie często słyszeliście to stwierdzenie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad słusznością tego powiedzenia? Co właściwie sprawia, że jest ona taka ważna? Do czego może się w życiu przydać? 
Matematyka jest niemal wszechobecna i każdy z Was w jakimś stopniu będzie korzystał z jej dorobku w przyszłości. Jej podstawowym elementem są liczby. Za ich pomocą możemy opisać wszystko, co nas otacza. Liczenie przydaje się na co dzień w różnych sytuacjach życiowych, np. podczas robienia zakupów, wizyty w banku czy urzędzie. Matematyka kształci w człowieku umiejętność przewidywania, analizowania, wyciągania wniosków i logicznego myślenia. Ma zastosowanie nie tylko w naukach technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, ale również w humanistycznych. Znajomość matematycznych reguł i umiejętność ich zastosowania w określonych sytuacjach są niezwykle pożądane.

Drodzy Uczniowie, abyście nie bali się matematyki i polubili ją, podjęliśmy działania mające na celu jej zrozumienie, dlatego na korytarzach pojawiły się kolorowe plansze z najważniejszymi pojęciami i wzorami matematycznymi. Mamy nadzieję, że dzięki przystępnej i atrakcyjnej formie będzie Wam łatwiej utrwalić najważniejsze wiadomości.

Z biegiem czasu korytarz szkolny zapełni się nowymi planszami. Czy jesteście już gotowi na kolejną porcję wiedzy? Czy opanowaliście zaprezentowany dotychczas materiał? Matematyka jako królowa nauk, będzie Wam towarzyszyć przez całe życie! Odkrywajcie nowe informacje!

Matematyka fajna sprawa,
świetna przy niej jest zabawa.
Liczę i rachuję,
dobrze się z tym czuję.
W życiu wiele łatwiej masz,
gdy matematykę znasz!

A. Krauz