Wyniki śródrocznej klasyfikacji uczniów
Średnia frekwencja szkoły wynosi: 92,66%

Frekwencja klas:

 • klasa III – 95,91%
 • klasa VIII – 94,85%
 • klasa VII – 93,89%
 • klasa II – 93,59%
 • klasa V – 91,87%
 • klasa VI – 91,80%
 • klasa I – 90,97%
 • klasa IV – 90,43%

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Grzybowski Mikołaj, Kłysewicz Stanisław, Wenszka Marcin, Radoń Krzysztof, Radoń Marzena, Wenszka Martyna, Dutkowski Mikołaj, Cezary Muszyński, Martyna Muszyńska

Średnia ocen szkoły: 3,86%

Średnia ocen klas:

 • Klasa IV – 4,13%
 • Klasa VI – 4,02%
 • Klasa VIII – 3,96%
 • Klasa V – 3,92%
 • Klasa VII – 3,31%

Uczniowie wyróżnieni w klasach IV – VIII:

 • Radoń Marzena – 5,42
 • Pastryk Wiktoria – 5,07
 • Orszulak Kornelia – 5,00
 • Leus Hanna – 4,85
 • Chybowski Kacper – 4,75
 • Ostapko Michał – 4,83
 • Saładajczyk Alan – 4,83
 • Pełczyński Marcel – 4,75

Uczniowie wyróżnieni w klasach I – III:

Grzybowski Mikołaj, Kłysewicz Stanisław, Słowińska Barbara, Płochocki Kacper, Wenszka Marcin, Rząsa Maja, Szabat Martyna, Szabat Urszula

Pani Dyrektor Beata Pastryk w imieniu Pana Burmistrza Andrzeja Swatowskiego wręczyła również nagrody dla dwóch uczennic z najwyższą średnią ocen w szkole.