W związku z pytaniami dotyczącymi materiałów do samodzielnego opracowania w domu informujemy, że od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00 można kontaktować się telefonicznie z nauczycielami i wychowawcami , którzy są dostępni pod swoimi numerami telefonów. Jeśli w tych godzinach są Państwo w pracy , można kontaktować się w godzinach późniejszych lub ustalonych wspólnie z nauczycielem.