1. Dnia 26 czerwca 2020 r. (tj. piątek) odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców poszczególnych klas w wyznaczonych godzinach, w salach lekcyjnych i z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

* godzina 8:00 - uczniowie dojeżdżający (Dargoszewo, Dargoszewko, Kozielice, Niwka, Strzegowo, Gadom, Kretlewo, Baczysław, Dobropole, Czarnogłowy),

* godzina 9:00 - uczniowie miejscowi (Wysoka Kamieńska).

  1. W przypadku potrzeby można wydać świadectwo w formie indywidualnej uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom w gabinecie dyrektora szkoły dnia 26 czerwca 2020r. lub w innym dniu - w czasie pracy szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
  2. Świadectwa szkolne promocyjne/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą wydane po uprzednim rozliczeniu się z podręczników oraz laptopów.
  3. Odwóz uczniów dnia 26 czerwca 2020 r. ustala się na godzinę - 8:30.                                
  4. W trosce o wspólne bezpieczeństwo na czas obowiązujących obostrzeń rodzice/opiekunowie prawni mają całkowity zakaz przebywania w budynku szkoły.
  5. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy – bez objawów chorobowych oraz bez objawów alergii.
  6. Uczniowie, rodzice, prawni opiekunowie przed wejściem na teren szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
  7. Uczniowie wchodzący do budynku szkoły mają sprawdzaną temperaturę oraz dezynfekują ręce. Uczeń z temperaturą powyżej 37oC nie będzie wpuszczony do szkoły.
  8. Uczniowie zachowują dystans od innych osób co najmniej 1,5 m.
  9. Przed i po rozdaniu świadectw nie wolno się grupować.

                                                                                       Beata Pastyrk

                                                                                   Dyrektor szkoły