1 września 2020 roku nasi uczniowie wracają do szkoły. W związku z tym podejmujemy wszelkie możliwe działania, by zapewnić im naukę w bezpiecznych warunkach.

Minister Edukacji przedstawił  wytyczne opracowane dla szkół, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Zawierają one ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i  kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającym na terenie szkoły.

Zgodnie z wytycznymi Dyrektor przygotował  procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz załączniki do pobrania. Prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z tymi materiałami, które zostały zamieszczone w folderze PROCEDURY.