W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły przystąpili do dwóch egzaminów próbnych z matematyki. W celu zmotywowania ich przewidziano nagrody za podwyższenie wyników na egzaminie właściwym. Uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani o możliwości i warunkach otrzymania nagrody. Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbył się 17 czerwca 2020 roku. Uczniom rozwiązującym zadania dostarczył wielu niezapomnianych emocji. Po ogłoszeniu wyników części matematycznej egzaminu okazało się, że 7 uczniów osiągnęło wyższy wynik niż podczas egzaminów próbnych. Otrzymali oni nagrody pod koniec wakacji.
Tegoroczny egzamin ósmoklasisty, który początkowo miał odbyć się w kwietniu, przeprowadzony został po trzech miesiącach zdalnej nauki. Uczniowie przed egzaminem mieli możliwość korzystania z konsultacji, które odbywały się w szkole.
Życzymy naszym absolwentom wielu sukcesów na dalszych etapach kształcenia.