Bezpieczna droga do i ze szkoły- wizyta policjantki w szkole

Dnia 16 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej odbyło się spotkanie uczniów klas ,,0’’ - VIII z policjantką Powiatowej Komendy Policji w Kamieniu Pomorskim  –  panią Katarzyną Jasion.
Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza obowiązujących w autobusie  szkolnym, w drodze do i ze szkoły oraz konieczności używania maseczek w celu ochrony przed zakażeniem.
Pani policjantka przypomniała  uczniom jak bezpiecznie  poruszać się po drogach, przechodzić przez pasy, zachowywać  się podczas spotkania z nieznajomym. Powtórzone zostały numery alarmowe oraz konieczność noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policjanta, niezbędnego podczas wykonywania pracy stróżów prawa. Niektórzy uczniowie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi doświadczeniami. Zajęcia z policjantką były dużą atrakcją, co zachęca  uczniów do poznawania zasad ruchu drogowego. Ważna jest wiedza funkcjonariuszy, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić uczniom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły.
Uczniowie na koniec spotkania otrzymali odblask. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.