Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I –III. Uczniom klas IV – VIII przedłużone zostaje kształcenie na odległość do 29 listopada br. W związku z powyższym uczniowie klas I – VIII będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Treści nauczania z każdej lekcji przekazywane są przez nauczyciela przy wykorzystaniu strony internetowej szkoły w zakładce ,,Nauka w domu’’. Zagadnienia na każdy dzień, nauczyciele umieszczają według planu w poniedziałek i środę do godz. 8:00. (W poniedziałek na: poniedziałek, wtorek i środę w środę na czwartek i piątek). Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.