Od dnia 16 listopada 2020 r. uruchomiona zostanie w naszej szkole kolejna z form kształcenia na odległość. Będą to zajęcia online z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej epodręczniki.pl rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje o łączeniach w ramach zajęć będą umieszczane przez nauczycieli odpowiednio wcześniej w materiałach do poszczególnych zajęć publikowanych na stronie internetowej szkoły w poniedziałki i środy. Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach online konieczne będzie hasło i nazwa użytkownika do zalogowania się na stronie epodreczniki.pl. Zostaną one przekazane rodzicom uczniów przez wychowawców. Na adresy mailowe uczniów nauczyciele wcześniej przesyłać będą linki umożliwiające uczestniczenie w lekcjach online, których terminy dopasowane będą do obowiązującego planu lekcji, czas ich trwania to 30 minut, zaś treści dostosowane zostaną do potrzeb i możliwości uczniów. W razie wystąpienia trudności z połączeniem uczniowie pracują zgodnie z materiałem umieszczonym w zakładce Nauka w domu.