Zielnik

Uczniowie klasy IV pracując w systemie zdalnym – nauki na odległość, wykonali starannie i zgodnie z kanonami nauki piękne zielniki. Zbierali okazy roślin i liście drzew, opisywali swoje zebrane rośliny, za które otrzymali oceny. Praca miała na celu zwiększyć świadomość otaczającego nas środowiska i piękna przyrody.

Dziękujemy dzieciom za dostarczenie pięknych prac i rodzicom za pomoc i poświęcony czas. Mam nadzieję, że tworząc zielnik mieliście dużo radości i satysfakcji z wykonanej pracy.