Jemy zdrowo i kolorowo
W czasie zdalnego nauczania, podczas łączenia on-line uczniowie klasy I wzięli udział w zajęciach „Jemy zdrowo i  kolorowo”, w ramach programu edukacyjnego dla klas 1-3 szkół podstawowych „PrzyGotujmy Lepszy Świat”, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. Były to pierwsze zajęcia z cyklu zdrowego odżywiana. Program będzie kontynuowany do marca 2021r. Będziemy propagować zdrowe potrawy z warzyw  i owoców. W ramach tych zajęć uczniowie wykonali „cudaki” z warzyw lub owoców.

 

Wiedza na ten temat powinna być przekazywana dzieciom już od najmłodszych lat. To one wkrótce staną się dorosłymi i to właśnie one będą decydowały o przyszłości świata. Aby mogły dokonywać mądrych i świadomych wyborów, potrzebna jest rewolucja! My dorośli musimy mówić głosem dzieci i uczyć je zdrowych nawyków żywieniowych, by mogły wykorzystać je we własnym domu i środowisku. Razem możemy „PrzyGotować Lepszy Świat”!  

Jeśli koś chciałby dowiedzieć się więcej o programie, może obejrzeć film: