Informacja o wolnych miejscach w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa  w Wysokiej Kamieńskiej dysponuje 25 miejscami w oddziale przedszkolnym. Na obecną chwilę, chęć kontynuacji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym wyraziło  10 rodziców/prawnych opiekunów dzieci przedszkolnych.

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Golczewa z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania na rok szkolny 2021/2022 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.