Bezpieczna kolej

Dnia 19 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Linii Kolejowych oraz przedstawicieli Straży Ochrony Kolei. Ich wizyta związana była z trwającą kampanią Bezpieczna droga do szkoły – „Zatrzymaj się i żyj!”. W ramach tej akcji uczniowie klas 0 - VI uczestniczyli w prelekcji edukacyjnej na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych. Prelekcję poprowadziła Pani Anna Pełczyńska.

Uczniowie obejrzeli pouczające filmy edukacyjne oraz prezentację multimedialną. Zapoznani zostali z podstawowymi przepisami ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych, oraz zasadami prawidłowego zachowania się przed takimi przejazdami. Aktywnie uczestniczyli w pogadance udzielając przemyślanych odpowiedzi. Dodatkowo klasy O-III wybrały się na pobliską staję kolejową, aby doskonalić nowo poznaną widzę.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do podniesienia świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z niezachowania należytej ostrożności na przejazdach kolejowo - drogowych wśród najmłodszych użytkowników dróg. Na koniec uczniowie otrzymali atrakcyjne gadżety promujące kampanię.