Biblioteka

W dniu 5 listopada, dzieci z klasy I odwiedziły szkolną bibliotekę. Była to dla nich pierwsza wizyta w tym miejscu w roli uczniów. Spotkanie odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym. Podczas zajęć uczniowie poznali magiczne miejsce, w którym "mieszkają książki".

Na początku dzieci wysłuchały Pani bibliotekarki, która ciekawie opowiadała o regułach dotyczących odpowiedniego postępowania z wypożyczoną książką. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szanowania wypożyczonych książek oraz na odpowiednie zachowanie w tym miejscu. Podczas pobytu w bibliotece uczniowie założyli karty biblioteczne, a także zapoznali się ze zgromadzonymi w niej zbiorami książek oraz wybrali dla siebie i wypożyczyli jeden z egzemplarzy księgozbioru. Podsumowaniem tego spotkania było wykonanie pracy plastycznej pt. "Szkolna Biblioteka". Natomiast na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książek. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie zachętą do częstych odwiedzin w bibliotece oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych najmłodszych uczniów.