Święto Niepodległości
Uczniowie naszej szkoły zawsze pamiętają o wielkim patriotycznym święcie jakim dla każdego mieszkańca Polski jest Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. W tym roku przypada już 103 Rocznica Odzyskania Niepodległości.

W ramach obchodów tej ważnej rocznicy uczniowie klas I – VIII przygotowali w klasach i na korytarzu piękne gazetki. Uczniowie naszej szkoły uczcili Święto Niepodległości w szczególny sposób. 10 listopada o godz. 10:00 dwóch uczniów z klasy VII Marcel Pełczyński i Mateusz Leśniak przy udziale całej społeczności szkolnej dokonali uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszcie przed Szkołą Podstawową w Wysokiej Kamieńskiej. A o godzinie 11:11 tradycyjnie nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu” i wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Zwieńczeniem działań była uroczysta akademia, która odbyła się o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Wysokiej Kamieńskiej. Pani dyrektor Beata Pastryk serdecznie powitała zaproszonych gości: Burmistrza Golczewa Pana Macieja Zielińskiego, zastępcę Burmistrza Pana Andrzeja Swatowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Grzegorza Chłopka, Radnych Gminy Golczewo, sołtysa Pana Roberta Stefańskiego, Pana Mariusza Michalika dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz wszystkich przybyłych na uroczystość i zachęciła do wspólnego obejrzenia programu artystycznego i śpiewania patriotycznych pieśni. Uczniowie klas IV – VIII jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przepięknie przedstawili montaż muzyczno – słowny oraz taniec. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom za pięknie wykonany program, wszystkim nauczycielom, a w szczególności Pani Marioli Gradek, Pani Mai Orszulak, Pani Oli Markiewicz, Pani Monice Góreckiej i Pani Ninie Szabat za ogromny trud i zaangażowanie w przygotowanie akademii. Głos zabrał także Pan Burmistrz Pan Maciej Zieliński, który podziękował uczniom i nauczycielom za godne i piękne uczczenie Święta Niepodległości oraz podkreślenie jego znaczenia poprzez zachowanie uczniów, które stanowi ważną formę wyrażenia przez nich szacunku dla polskich tradycji patriotycznych i niepodległościowych.