"Ochrona Przyrody Bez Granic"

Uczennice klasy VI Martyna Szabat, Urszula Szabat, Maja Rząsa przystąpiły do konkursu ,,Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę” realizowanego w ramach projektu edukacyjnego pt.: ,,Ochrona Przyrody Bez Granic”. Zadania, które realizują, przebiegać będą w 3 etapach. I etap za nimi. Uczennice wykonały pracę plastyczną oraz piękną prezentację dotyczącą Wolińskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Hortobagy” i ich przepięknych zakątków. Uczennice realizując projekt korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach Rządowego Programu ,,Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Trzymamy kciuki za dalsze etapy wykonywanych zadań.