Aktywna tablica

W maju 2022 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica’’. Udało się, otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt:
- 3 monitory interaktywne insGraf DIGITAL 65 – 4K UHD;
- urządzenie Funfloor (gra interaktywna – podłogowa);
- pakiet – specjalistyczne oprogramowanie – Rewalidacja i Terapia do Funfloor.                      

Dzięki przystąpieniu do ww. programu wzbogaciliśmy szkolną infrastrukturę oraz rozwijamy kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowoczesny sprzęt jest wykorzystywany w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych oraz świetlicowych. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych lekcjach, przerwach, zajęciach, imprezach, chętnie i łatwo wzbogacają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności. Nauczyciele zyskali nową pomoc do uatrakcyjnienia procesu dydaktyczno-wychowawczego, z której chętnie korzystają. Wzrasta efektywność pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Codzienna praktyka szkolna uzyskała skuteczne technologiczne wsparcie, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną szkolną rzeczywistość.