wos

Dnia 08.05.2023 roku po raz drugi gościliśmy w murach naszej szkoły Pana Macieja Zielińskiego Burmistrza Golczewa, który przybył na zaproszenie Pani Dyrektor oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pani Niny Szabat. Pan Burmistrz podzielił się z uczniami klasy VIII swoim doświadczeniem w prowadzeniu urzędu oraz przybliżył specyfikę pracy.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny charakter, uczniowie zapoznali się z zadaniami gminy, kompetencjami urzędników oraz funkcjonowaniem urzędu, prowadzono rozmowy odnośnie podziału władzy w jednostkach samorządu terytorialnego i ich organów. Przedstawiciel zainteresowany był przyszłością naszych uczniów, którzy kończą szkołę podstawową w bieżącym roku szkolnym. Chętnie podzielili się swoimi planami na przyszłość, do jakich szkół się wybierają, jakie mają zainteresowania. Spotkanie umożliwiło młodzieży osobiste poznanie przedstawiciela naszej Gminy oraz w trakcie jego trwania mogli spytać o sprawy, które ich interesują. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Niewątpliwie żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoliła na utrwalenie poznanego materiału i przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczniów. Mamy nadzieję, że takie spotkania z przedstawicielami urzędu przejdą do tradycji naszej szkoły.