ŚWIĘTO  FLAGI  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Piękną, patriotyczną tradycją naszej szkoły jest uroczyste obchodzenie Święta Flagi, które ustanowione zostało w 2004 roku. W trakcie jego obchodów uczniowie mają okazję wyrażenia szacunku i przywiązania do symboli narodowych, przypomnienia wielu doniosłych wydarzeń historycznych związanych z polskim dążeniem do niepodległości oraz złożenia hołdu pamięci wszystkim Polakom, którzy odważnie poświęcali swe siły, myśli, czyny, a nawet rzecz najcenniejszą jaką jest życie, by nasz kraj mógł być wolny i niepodległy. Przygotowania do tego święta skłaniają także do refleksji nad tym, jak w dzisiejszych czasach, kiedy cieszymy się wolnością i niepodległością, wyrazić swój patriotyzm w codziennym życiu. Wnioski na ten ważny temat przedstawiane przez uczniów podczas zajęć poprzedzających uroczyste obchody wskazują, że doskonale rozumieją to zagadnienie i nieobca jest im także formuła współczesnych postaw patriotycznych.

30 kwietnia 2019 roku odbył się uroczysty apel poświęcony Świętu Flagi oraz Rocznicom Majowym, do których należą obchodzone 1 maja Święto Pracy oraz 15 Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i bardzo bliska sercu każdego Polaka 228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, a także 74 Rocznica zakończenia drugiej wojny światowej obchodzona 8 maja. Przygotowania do uroczystych obchodów uczniowie i wychowawcy rozpoczęli dużo wcześniej, a ich plonem były oryginalne dekoracje w narodowych barwach oraz interesująca część artystyczna, podczas której można było podziwiać staranne wykonanie utworów i piosenek o tematyce patriotycznej, taniec z flagami klasy IV i V, taniec z chorągiewkami klasy 0 oraz taneczno – ruchowy pokaz klasy I ilustrujący historię rozbiorów i odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy obecni na apelu zaśpiewali „Mazurka Trzeciego Maja” oraz pełną wersję hymnu narodowego, który otwierał nasze patriotyczne spotkanie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uczestnicy zachowywali się wzorowo podczas uroczystego apelu oraz pamiętali o strojach apelowych, dodatkowo podkreślających jego podniosły charakter.