Asystent rodziny i specjalista pracy socjalnej na spotkaniu w klasie IV w ramach doradztwa zawodowego

27 maja uczniów klasy IV odwiedziły pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie, specjalista pracy socjalnej - Pani Marta Kwaśniak vel Kwaśniewska oraz asystentka rodziny –Pani Dominika Ługowska. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom specyfiki pracy pracowników OPS oraz przedstawienie ścieżki edukacyjnej, którą należy przebyć aby można pracować w tym trudnym zawodzie. Uczniowie dowiedzieli się także, że zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Pani Dominika wyjaśniła, że podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań.

Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Natomiast Pani Marta Kwaśniak vel Kwaśniewska wytłumaczyła, że pracownicy socjalni są najczęściej pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Stąd też ich głównym zadaniem jest właśnie realizacja zadań pomocy społecznej. Ta z kolei – o czym warto pamiętać – jest udzielana z urzędu albo na wniosek. Bardzo często zdarza się również, że pracownicy socjalni podejmują interwencje na podstawie niepokojących sygnałów ze środowiska.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, uczniowie jak zwykle mieli wiele różnych pytań na które Panie w interesujący sposób odpowiadały.