NAJLEPSZY UCZEŃ 2018/2019

W dniu 11 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie szkół z gminy Golczewo otrzymali wyróżnienia „Najlepszy Uczeń 2018/2019”. Nagrody te przyznane zostały dla tych, którzy w bieżącym roku szkolnym wykazali się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz działalnością promocyjną na rzecz swojej szkoły i naszej gminy. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz statuetki absolwenta.

Osoby wyróżnione tytułem NAJLEPSZY UCZEŃ 2018/2019ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej:

1.    Marcin Wenszka
2.    Urszula Szabat
3.    Zofia Kwiatkowska
4.    Alan Saładajczyk
5.    Marzena Radoń
6.    Kornelia Orszulak
7.    Julia Chybowska

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.