Spotkanie ze Strażą Pożarną

W dniu 04.10.2019 r.uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej Kamieńskiej. Celem tego spotkania było uświadomienie uczniom zasad postępowania w razie zaistnienia pożaru. Strażacy przypomnieli uczniom, że trzy dzwonki informują o sytuacji zagrożenia oraz nakazują natychmiastową ewakuację z budynku. Jednocześnie uczniowie dowiedzieli się o zasadach zachowania w niebezpieczeństwie: brak paniki, szybkość oraz zwinność podczas opuszczania zagrożonego terenu.