GODZINY PRACY
BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022

PONIEDZIAŁEK
OD 11:30 DO 12:30

CZWARTEK
OD 11:30 DO 12:30

PIĄTEK
OD 9:30 DO 11:30