W dniach 07-09 lutego 2023 roku w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

07 lutego 2023 r. (wtorek), godz. 900 - język polski
08 lutego 2023 r. (środa), godz. 900 - matematyka
09 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 900 - język angielski

W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w niżej wymienionych terminach:

Data

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

23 maja 2023 r.

(wtorek)

 

Język polski

9:00

120 minut

24 maja 2023 r.

(środa)

 

Matematyka

9:00

100 minut

25 maja 2023 r.

(czwartek)

 

Język angielski

9:00

90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego;
 • o 50 minut – w przypadku matematyki;
 • o 45 minut - w przypadku języka angielskiego.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Uczniowie w dniu egzaminu przychodzą do szkoły o godzinie 8:00.                                          

Uczniowie dojeżdżający oczekują na egzamin w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:

 • wyłącznie pióro/długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę na egzamin z matematyki;
 • małą butelkę wody - mniej niż 1 litr (zakaz stawiania jej na stoliku).

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w niżej wymienionych terminach:

 

Data

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

24 maja 2022 r.

(wtorek)

Język polski

9:00

120 minut

25 maja 2022 r.

(środa)

Matematyka

9:00

100 minut

26 maja 2022 r.

(czwartek)

Język angielski

9:00

90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego;
 • o 50 minut – w przypadku matematyki;
 • o 45 minut - w przypadku języka angielskiego.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Uczniowie w dniu egzaminu przychodzą do szkoły o godzinie 8:15.                                          

Uczniowie dojeżdżający oczekują na egzamin w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:

 • wyłącznie pióro/długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę na egzamin z matematyki;
 • małą butelkę wody - mniej niż 1 litr (zakaz stawiania jej na stoliku).

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

 • 01 marca 2022 r. (wtorek) - język polski,
 • 02 marca 2022 r. (środa) - matematyka,
 • 03 marca 2022 r. (czwartek) - język angielski.

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzimy w oparciu o materiał diagnostyczny CKE.

23.03.2022 r. – przekazanie do szkół raportu końcowego z przeprowadzonej diagnozy.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.