KOSZT POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ KAMIEŃSKIEJ

Posiłek jednodaniowy -  4,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Zespołu Szkół Publicznych w tytule podając imię i nazwisko dziecka

Nr konta 56 9376 1011 2004 0004 1117 0001

W celu uzyskania informacji o wysokości opłat należy kontaktować się z księgowością ZSP w Golczewie w godzinach 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 91 32 16 989 natomiast odpisy należy zgłaszać dzień wcześniej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej pod nr telefonu 91 383 20 70.

Opłata za wrzesień 72 zł.