KOSZT POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ KAMIEŃSKIEJ

Posiłek jednodaniowy -  4,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Zespołu Szkół Publicznych w tytule podając imię i nazwisko dziecka

Nr konta 56 9376 1011 2004 0004 1117 0001

Ewentualnie płatności można dokonać w szkole u Pani Anny Talar.

Odpisy należy zgłaszać dzień wcześniej. W celu uzyskania informacji o wysokości opłat oraz zgłoszenia odpisów należy kontaktować się z księgowością ZSP w Golczewie w godzinach 7:00 - 15:00 pod nr telefonu 91 32 16 989 lub osobiście w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej u Pani Anny Talar.  

 

KOSZT POSIŁKÓW ZA MIESIĄC STYCZEŃ WYNOSI 84 ZŁ