Wnioski zapisu do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej w roku szkolnym 2023/2024 są dostępne u wychowawcy oddziału przedszkolnego lub można je pobrać spośród załączników dostępnych na stronie https://golczewo.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-20232024---wychowanie-przedszkolne-i-klas-i-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-golczewo

Publikujemy wyniki I etapu rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej: Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa  w Wysokiej Kamieńskiej prowadzi rekrutrację uzupełniającą dotyczącą naboru do klasy I. Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej dysponuje 9 miejscami wolnymi  w klasie I. Wnioski można składać do dnia 19 kwietnia 2022 roku u wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa  w Wysokiej Kamieńskiej prowadzi rekrutrację uzupełniającą dotyczącą naboru do oddziału przedszkolnego. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej dysponuje 17 miejscami wolnymi  w oddziale przedszkolnym. Wnioski można składać do dnia 13 kwietnia 2022 roku w wychowawcy oddziału przedszkolnego.

Publikujemy wyniki II etapu rekrutacyjnego do klasy I w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej: Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do klasy I w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej na rok szkolny 2022/2023