• Pastryk Beata– dyrektor
 • Górecka Monika- klasa „0”
 • Jasik Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna
 • Markiewicz Ola – edukacja wczesnoszkolna
 • Talar Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
 • Dobrowolska Emilia - świetlica, pedagog
 • Dobrowolska Alicja – matematyka, fizyka
 • Kowalewska Małgorzata – język polski
 • Orszulak Maja – język angielski
 • Tracz – Chodara Barbara – język niemiecki
 • Kozubowska – Korkus Jadwiga – przyroda
 • Szukalska Urszula – zajęcia techniczne, technika
 • Gradek Mariola – muzyka
 • Furza Urszula - plastyka
 • Musiał Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 • Ks. Kleczyński Ryszard – religia
 • Nadzikiewicz Elżbieta – historia
 • Pietrzykowska – Pulut Małgorzata – biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Dziewulska Małgorzata – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kiełbasa Monika – doradztwo zawodowe
 • Mańczak Bożena – wiedza o społeczeństwie
 • Kubiak Anna – nauczyciel wspomagający
 • Adamowicz Agnieszka – zajęcia logopedyczne
 • Wanda Alina Czuryło- biblioteka