ORGANIZATOR KONKURSU;

Liceum Ogólnokształcące i Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

PATRON HONOROWY:

Woliński Park Narodowy

Plakat Konkursu Plastycznego 2024 page 0001

Regulamin: Regulamin

Formularz zgłoszeniowy: Formularz

Prace prosimy o składanie w sekretariacie.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kamieniu Pomorski ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem "Aktywne ferie". Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2024 i jest skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat zamieszkujących na terenie powiatu kamieńskiego. Celem głównym kunkursu jest wzmocnienie świadomości uczestników w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście bezpiecznej aktywności fizycznej.

REGULAMIN KONKURSU
pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Biblioteka Szkolna.

Najpięknejsza kartka bożnarodzeniowa

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Gryficach. Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki w formacie A5. Szczegóły konkursu oraz dokumenty dostępne w załącznikach.

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Oświadczenie rodzica 

Zapraszamy uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie!
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem z literatury polskiej. Może to być obraz realistyczny, symboliczny, pokazanie nastroju wiersza, itp.
Technika wykonania dowolna plastyczna płaska, format prac A4 lub A3.
Szczegóły konkursu dostępne dla klas I-III u pani Moniki Góreckiej, natomiast dla klas IV-VIII u pani Małgorzaty Kowalewskiej.
Termin oddawania prac: 02 stycznia 2024 rok.
Regulamin oraz załączniki:

Regulamin konkursu "Malowane poezją"

Karta zgłoszenia do konkursu "Malowane poezją"

Oświadczenie do konkursu "Malowane poezją"

Oświadczenie opiekuna do konkursu "Malowane poezją"