• Beata Pastryk - dyrektor,
 • Monika Górecka - edukacja przedszkolna,
 • Ola Markieiwcz - edukacja wczesnoszkolna,
 • Agnieszka Jasik - edukacja wczesnoszkolna,
 • Anna Talar - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • Małgorzata Pietrzykowska-Pulut - biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka, technika,
 • Małgorzata Kowalewska - język polski,
 • Bartłomiej Musiał - wychowanie fizyczne,
 • Maja Orszulak - język angielski,
 • Alicja Dobrowolska - matematyka, fizyka
 • Beata Świerczyńska - język niemiecki
 • Nina Szabat- pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia emocjonalno – społeczne,
 • Mariola Gradek – muzyka,
 • ks. Andrzej Gański- religia,
 • Elżbieta Nadzikiewicz – historia,
 • Małgorzata Dziewulska - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Anna Kubiak - przyroda , doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, zajęcia rewalidacyjne,
 • Bożena Mańczak - wiedza o społeczeństwie,
 • Joanna Kłoskowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, zajęcia rewalidacyjne,
 • Oliwia Jankowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów,
 • Agnieszka Adamowicz - zajęcia logopedyczne,
 • Wanda Alina Czuryło – biblioteka,