• mgr Beata Pastryk - dyrektor,
 • mgr Monika Górecka - edukacja przedszkolna, przyroda,
 • mgr Ola Markieiwcz - edukacja wczesnoszkolna,
 • Oliwia Jankowska - edukacja wczesnoszkolna,
 • mgr Anna Talar - edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
 • mgr Joanna Maciejewska - biologia, 
 • mgr Beata Germanowicz - język polski,
 • mgr Mariola Kozłowska - język polski,
 • mgr Bartłomiej Musiał - wychowanie fizyczne,
 • mgr Maja Orszulak - język angielski, technika,
 • mgr Alicja Dobrowolska - matematyka, fizyka,
 • mgr Wiesława Trepkowska - matematyka, 
 • mgr Tomasz Heppner - język niemiecki, 
 • mgr Nina Szabat - pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia emocjonalno – społeczne, wiedza o społeczeństwie,
 • mgr Mariola Gradek – muzyka, plastyka, 
 • ks. Andrzej Gański - religia,
 • mgr Elżbieta Nadzikiewicz - historia,
 • mgr Małgorzata Dziewulska - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • mgr Marzena Gawliczek - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, biblioteka,
 • mgr Agnieszka Adamowicz - zajęcia logopedyczne,
 • mgr Jadwiga Kozubowska - Korkus - chemia,