• Pastryk Beata– dyrektor
 • Danieluk Elżbieta- klasa „0”
 • Jasik Agnieszka- edukacja wczesnoszkolna
 • Markiewicz Ola – edukacja wczesnoszkolna
 • Talar Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
 • Szabat Nina- pedagog
 • Dobrowolska Alicja – matematyka, fizyka
 • Kowalewska Małgorzata – język polski
 • Orszulak Maja – język angielski
 • Tracz – Chodara Barbara – język niemiecki
 • Kozubowska – Korkus Jadwiga – przyroda
 • Szukalska Urszula – zajęcia techniczne, technika
 • Gradek Mariola – muzyka
 • Furza Urszula - plastyka
 • Musiał Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 • Ks. Kuchmistrz Roman– religia
 • Nadzikiewicz Elżbieta – historia
 • Pietrzykowska – Pulut Małgorzata – biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
 • Dziewulska Małgorzata – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Mańczak Bożena – wiedza o społeczeństwie
 • Kubiak Anna – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, doradztwo zawodowe
 • Kłoskowska Joanna- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 • Adamowicz Agnieszka – zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Wanda Alina Czuryło- biblioteka