• mgr Beata Pastryk - dyrektor,
 • mgr Monika Górecka - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, świetlica
 • pani Małgorzata Kaczorowska- edukacja wczesnoszkolna,
 • pani Monika Stojek - edukacja przedszkolna, świetlica,
 • mgr Joanna Maciejewska - biologia, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe,
 • mgr Małgorzata Kowalewska - język polski,
 • mgr Anna Kapczyńska - język polski,
 • pan Tomasz Kobielski - wychowanie fizyczne,
 • mgr Maja Orszulak - język angielski,
 • mgr Wiesława Trepkowska - matematyka, 
 • mgr Agnieszka Rybacka - język niemiecki, 
 • mgr Nina Szabat - pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia emocjonalno – społeczne, wiedza o społeczeństwie, świetlica,
 • pani Karolina Kmiotczyk - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka,
 • mgr Sebastian Wodziński – muzyka, technika, 
 • ks. Andrzej Gański - religia,
 • mgr Elżbieta Nadzikiewicz - historia,
 • mgr Małgorzata Dziewulska - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
 • pani Oliwia Jankowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, plastyka, zajęcia rewalidaycjne,
 • mgr Agnieszka Adamowicz - zajęcia logopedyczne,
 • mgr Jadwiga Kozubowska - Korkus - chemia,
 • mgr Andrzej Żelaskowski - fizyka,