• Beata Pastryk - dyrektor , zajęcia świetlicowe
 • Monika Górecka - edukacja przedszkolna, wychowawca klasy "0"
 • Ola Markieiwcz - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, zajęcia świetlicowe
 • Agnieszka Jasik - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III , zajęcia świetlicowe
 • Anna Talar - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I, informatyka
 • Małgorzata Pietrzykowska-Pulut - biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka, technika, wychowawca klasy V
 • Małgorzata Kowalewska - język polski, wychowawca klasy VI
 • Bartłomiej Musiał - wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe, wychowawca klasy VII
 • Maja Orszulak - język angielski, wychowawca klasy VIII
 • Alicja Dobrowolska - matematyka, fizyka, wychowawca klasy IV
 • Beata Świerczyńska - język niemiecki
 • Nina Szabat- pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia emocjonalno – społeczne
 • Mariola Gradek - muzyka
 • ks. Andrzej Gański- religia
 • Elżbieta Nadzikiewicz - historia
 • Małgorzata Dziewulska - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Kubiak - przyroda , doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, zajęcia rewalidacyjne
 • Bożena Mańczak - wiedza o społeczeństwie
 • Joanna Kłoskowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, zajęcia rewalidacyjne
 • Oliwia Jankowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
 • Agnieszka Adamowicz - zajęcia logopedyczne
 • Wanda Alina Czuryło – biblioteka