GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2020/2021

WTOREK
OD 7:45 DO 10:35

CZWARTEK
OD 8.00 DO 12.30

PIĄTEK
OD 8:25 DO 11:35

MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM W INNYCH GODZINACH PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU