IMG 20240326 WA0008

Dnia 26 marca uczniowie klasy IV – VIII naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantką sierż. Martą Szymańska, st. sierż. Natalią Rapą oraz przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Agatą Brzeczkowską - Tutak. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z paleniem papierosów, spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych osób w związku z zagrożeniami jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków oraz dopalaczy, a także związanych z nimi konsekwencjami prawnymi, ale również zdrowotnymi czy społecznymi. Ponadto podczas spotkania omówione zostały następstwa prawne wytwarzania, posiadania czy nawet sprzedaży narkotyków bądź dopalaczy.  Celem spotkania było wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w tym nowych narkotyków. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory związanych ze zdrowiem. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania oraz zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne. Rozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia.