Nr konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej
40 9376 1011 0072 0807 2004 0001

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Pani Jolanta Kaczor-Flis

Zastępca Przewodniczącego - Pani Agnieszka Strumińska

Sekretarz - Pani Małgorzata Narolska

Skarbnik - Pani Mariola Kłysewicz

Pozostali Członkowie:

* Pani Elżbieta Musiał

* Pani Anna Pełczyńska

* Pani Ewa Domeradzka-Radoń

* Pani Renata Świerzbin