Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Pani Jolanta Kaczor-Flis

Zastępca Przewodniczącego - Pani Agnieszka Strumińska

Sekretarz - Pani Małgorzata Narolska

Skarbnik - Pani Mariola Kłysewicz

Pozostali Członkowie:

* Pani Elżbieta Musiał

* Pani Anna Pełczyńska

* Pani Ewa Domeradzka-Radoń

* Pani Renata Świerzbin