Rada Uczniowska w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący - Kacper Caban

Zastępca Przewodniczącego - Marzena Radoń

Skarbnik - Marcel Pełczyński

Sekretarze:

* Zuzanna Kaczmarek

* Martyna Szabat